Autor admin

O czym świadczy niski wolumen

O czym świadczy niski wolumen? Niski wolumen na rynku finansowym może świadczyć o różnych aspektach i sytuacjach. Przede wszystkim może wskazywać na brak zainteresowania inwestorów danym aktywem lub rynkiem, co może być wynikiem negatywnych informacji…