Regulamin przejazdów

 

 

1. Dokonanie rezerwacji biletu w firmie przewozowej OnlineBus oznacza akceptację poniższego regulaminu
2. Z przewozu może korzystać każdy, kto posiada dokumenty uprawniające do przekraczania granicy.
3. Pasażer jest zobowiązany do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w transporcie oraz zaleceń obsługi pojazdu.
4. Rezerwacja dokonywana jest telefonicznie forma SMS, lub email.
5. Rezygnacji z przejazdu można dokonać na 8 godzin przed wyznaczoną godziną wyjazdu w innym razie pasażer zobowiązany jest do pokrycia całkowitego kosztu biletu. Rezygnacje należy wysłać w formie SMS lub telefonicznie.
6. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane opóźnieniem mikrobusu.
7. W pojazdach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu ,spożywania napojów alkoholowych i przyjmowania środków odurzających pod rygorem zerwania umowy przejazdu.
8. Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania lub pozostawić Pasażera na trasie w przypadku, gdy Pasażer: jest w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających, zachowuje się w sposób uciążliwy dla innych pasażerów lub mogący zagrażać bezpieczeństwu, punktualności lub ciągłości przewozu, dopuścił się wykroczeń celno-skarbowych.
9. W przypadku zanieczyszczenia pojazdu lub uszkodzenia pojazdu, przewoźnik ma prawo obciążyć pasażera kwotą odpowiednią do obowiązujących cenników.
10. Przewoźnik nie odpowiada za przedmioty pozostawione przez pasażera w mikrobusie. Przewoźnik nie odpowiada za przewożone bagaże.
11. Podczas podróży pasażerowie zobowiązani są do przestrzegania zaleceń kierowcy, pilota. Nie ponosimy odpowiedzialności za samowolne oddalenie się od mikrobusu.
12. W przypadku przerwania jazdy na skutek awarii pojazdu , kiedy nie ma możliwości kontynuowania jazdy, przewoźnik zobowiązuje się do zapewnienia innego środka transportu w ciągu 24 godzin (w zależności od miejsca awarii).
13. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za osoby niepełnoletnie podróżujące bez prawnego opiekuna.
14. Przewoźnik może powierzyć wykonanie przewozu innym przewoźnikom.
15. Pasażer jest upoważniony do zabrania 2 toreb podróżnych o łącznej wadze 50kg + bagaż podręczny, ewentualny nadbagaż może zostać zabrany odpłatnie w miarę możliwości wolnego miejsca.

 

 

przejazdy

Zamów bilet +48 666 400 868. Wkrótce możliwość zamówienia online